Parafia Polskokatolicka w Krzykawie -Małobądzu


Idź do treści

Menu główne:


Katecheza w szkole

Katecheza w szkoleKatecheza
w szkole
Religii w Zespole Szkół uczy ks. Proboszcz, dzięki czemu ma stały kontakt z dziećmi i młodzieżą z Parafii. Nauka religii odbywa się także w miejscowym przedszkolu.
W roku szkolnym i katechetycznym 2011/2012 nauka religii w szkole odbywa się w poniedziałek, środę i czwartek.
Katechezą objęta jest również młodzież uczęszczająca do szkół średnich w pobliskich miastach. Spotkania katechetyczne odbywają się w niedzielę.
Dzięki wspaniałej współpracy Parafii z Dyrekcją Zespołu Szkół w Krzykawie, Dyrekcją Przedszkola, Pedagogiem szkolnym i wszystkimi nauczycielami podejmowane jest wiele działań na rzecz środowiska lokalnego, osób potrzebujących pomocy (wspólne przygotowywanie paczek żywnościowych na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy dla rodzin najbardziej potrzebujących), osób starszych, chorych i samotnych np. wolontariat w Domu Seniora „Leśna Polana” w Bukownie.
Przedstawiciele Kadry Pedagogicznej wraz z dziećmi i młodzieżą uczestniczą też we wszystkie uroczystościach kościelnych i parafialnych, a także w rekolekcjach wielkopostnych. Na uroczystościach parafialnych (Dożynki, Barbórka) obecny jest również poczet sztandarowy Zespołu Szkół w Krzykawie.
Doskonale też układa się współpraca z rodzicami wszystkich dzieci uczęszczających na lekcje religii czy to w szkole czy w punkcie katechetycznym.

Rodzice jako pierwsi katecheci w sposób szczególny sposób troszczą się, by ich dzieci:

  • zostały ochrzczone zaraz po urodzeniu,
  • zostały przygotowane do I Komunii świętej i do sakramentu pokuty,
  • przyjęły we właściwym czasie sakrament bierzmowania,
  • uczęszczały na szkolne lekcje religii i uczestniczyły w parafialnym duszpasterstwie katechetycznym,
  • brały udział w praktykach religijnych i uczestniczyły w życiu liturgiczno-sakramentalnym Kościoła,
  • kierowały się w życiu zasadami chrześcijańskimi.


Jeśli zabraknie rodziców, obowiązek wychowania w wierze spoczywa na tych, którzy ich zastępują oraz na rodzicach chrzestnych.Powrót do treści | Wróć do menu głównego